Els teus primers anys

Quins temps aquells! No tenies cap problema, o potser ja en tenies?

1968

ANYS 70

ANYS 90

diumenge, 23 de març de 2008

POEMA

Temps era temps,
quan tothom
era feliç